Bohuš Balajka

Bohuš Balajka

13. května 1923, Prštné u Zlína — 7. února 1994, Praha

Prozaik, literární historik a kritik. Na Univerzitě Karlově v Praze získal doktorát slovanské filologie. Navštěvoval přednášky profesora Václava Černého, který ho označil za jednoho ze svých nejnadanějších žáků. Pracoval jako redaktor ve Státním pedagogickém nakladatelství. Je autorem prozaických i odborných prací. Vydal monografie Henryk Sienkiewicz (1947) a Jaroslav Vrchlický (1979), Nástin dějin starší české literatury (1955), Stručné dějiny české a slovenské literatury (spoluautoři Vítězslav Tichý a Ludvík Páleníček, 1958), Přehledné dějiny literatury: Dějiny české literatury s přehledem vývojových tendencí světové literatury do devadesátých let 19. století (třetí, upravené vydání 1995) a Dějiny české literatury od konce 19. století do r. 1945 s přehledem vývojových tendencí světové literatury (druhé, přepracované vydání 1995). Je také autorem rozhlasové hry o Jaroslavu Vrchlickém Jak táhla mračna (1986) a vzpomínkové prózy na dětství na Valašsku Už se tam nevrátím (1997). V roce 1998 vyšel jeho román o Václavu IV. a Janu z Jenštejna pod názvem Mezi trůnem a oltářem. V rukopise zůstala jeho monografie o Juliu Zeyerovi. Napsal řadu recenzí, glos a kritik.