František Bartoš

František Bartoš

16. března 1837, Mladcová u Zlína — 11. června 1906, Mladcová u Zlína

Pedagog, jazykovědec, etnograf, sběratel a vydavatel lidových písní, významná osobnost moravské vzdělanosti a kultury druhé poloviny 19. století, organizátor vědeckého a národního života na Moravě. Na vídeňské univerzitě studoval klasické jazyky a češtinu. Působil jako profesor na gymnáziích ve Strážnici, Těšíně a nejdéle (téměř třicet let) v Brně, nejvíc na Slovanském gymnáziu. Spolupracoval s hudebním skladatelem Leošem Janáčkem a byl oceněn v zahraničí. Základní význam mají jeho díla: Dialektologie moravská (1886, 1895), Naše děti (1888, 1899), Národní písně moravské, v nově nasbírané (1889 spolu s Leošem Janáčkem), Kytice z národních písní moravských (1890 s L. Janáčkem), Národní písně moravské (1899 — 1901), Dialektologický slovník moravský (1905 — 1906), Deset rozprav lidopisných (1906). Z dalších publikací z oblasti etnografie a folkloristiky je známa jeho práce Lid a národ (1. sv. 1883, 2. sv. 1885) a Moravský lid (1892). Je autorem Stručného přehledu dějin literatury české doby staré a střední (1874) a Malé slovesnosti (1876). Jeho Dialektologie moravská byla oceněna petrohradskou akademií věd v roce 1895. V roce 1957 vydalo Krajské muzeum Gottwaldov sborník statí Ze života a díla Františka Bartoše a v roce 1997 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Bibliografii díla Františka Bartoše. Na jeho rodném domě v Mladcové je umístěna pamětní deska, před ZŠ v Bartošově čtvrti ve Zlíně je pomník od K. Řezníka. Jeho jméno nese Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.