Karel Halberštát

Karel Halberštát

2. listopadu 1934, Ústí nad Orlicí

Jeho jméno je již řadu desetiletí spojováno s regionálním a podnikovým tiskem v kraji. Původním povoláním gumař začínal ve firemních novinách Svit, později redigoval podnikový časopis ve slavičínských Vlárských strojírnách, odkud přešel do okresních novin Naše pravda. Po historickém roce 1968, kdy se spolu s ostatními kolegy z redakce připojil k podpoře obrodného procesu a odsoudil sovětskou okupaci, musel od novin odejít. Následoval návrat k původní profesi v otrokovické pneumatikárně, kde mu v roce 1990 nové vedení firmy nabídlo místo v redakci podnikových novin Barum. V téže době, kdy se formovalo nové uskupení zlínských novinářů, byl zvolen do jeho čela. Řadu let byl také členem správní rady Syndikátu novinářů České republiky, kde hájil zájmy a postavení regionálního tisku Kontakty s redakcí firemních novin v podniku Continental Barum sice v roce 2012 ukončil, se zlínskými novináři se však stýká i nadále jako tiskový mluvčí Klubu absolventů Baťovy školy práce. V roce 2012 byl v Otrokovicích kde žije, vyhlášen jako Osobnost roku.