Bohumil Haluzický

Bohumil Haluzický

8. března 1879, Bzová — 11. ledna 1957, Bratislava

Prozaik, literární historik, pedagog. Absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze a učil na reálném gymnáziu v Uherském Brodě, kde byl předsedou Musejní společnosti. Byl významným propagátorem česko–slovenské vzájemnosti. K Luhačovicím měl celoživotní vztah, působil tam jako redaktor lázeňského časopisu. Ve své knize memoárů, vydané pod názvem Stopami rozpomienok (1956), vypráví o vztahu našich literátů k Lázním Luhačovice. Rozsáhlá kapitola nese název Luhačovice a Slováci. Z obsáhlé publicistické tvorby se k regionu Uherskobrodska hlásí sbírka povídek Ubozí a radostní (1941).