Pavel Hlavinka

Pavel Hlavinka

9. listopadu 1971, Zlín

Dosud trvale bydlí ve Zlíně. Vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obory filozofie, politologie a psychologie. Přednáší na Právnické fakultě UP Filozofickou propedeutiku, Etiku a Evropské politické myšlení a na Filozofické fakultě UP Historii a současnost indického a tibetského kulturního areálu a Humanistickou a transpersonální psychologii. V rámci programu Erasmus měl v letech 2012 až 2013 odborné přednášky například na univerzitách v Miláně, Neapoli a Granadě. V roce 2003 se habilitoval na FF UP v Olomouci studií Daseinsanalýza – setkání filosofie s psychoterapií a stal se docentem pro obor filozofie. Potom vydal několik knih, které se zabývají filozofií a psychologií. Vedle toho publikoval přes čtyřicet odborných článků z filozofie a psychoterapie i celou řadu populárních statí pro širší publikum, se kterým je ve styku také prostřednictvím veřejných přednášek a prožitkových seminářů z oblasti meditace, jógy a esoterních nauk.

bibliografie

Dějiny filosofie jasně a stručně (Triton, 2008)
Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií (Univerzita Palackého v Olomouci, 2001, druhé rozšířené vydání, Grada, 2008)
Etika. Přehled filosofických a náboženských koncepcí (Iuridicum Olomoucense, 2013)
Psychologie pro právníky (Vydavatelství Univerzita Palackého v Olomouci, 2013)
Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí (Triton, 2014) – rozšířená a částečně přepracovaná verze knihy Etika. Přehled filosofických a náboženských koncepcí