Ferdinand Kříž

28. března 1888, Zlín‑Malenovice – 7. října 1967, Zlín

Pedagog, vlastivědný pracovník, autor knih pro mládež. Významná osobnost kulturního a společenského života v Otrokovicích, kde téměř celý život působil. Podílel se na činnosti místního ochotnického divadla, kde suploval funkci dramaturga. Za svou kulturně osvětovou činnost byl oceněn mnoha okresními a krajskými uznáními a diplomy. Z prostředí starých Otrokovic napsal drobnou prózu Pastýř Balaja: obrázek ze starých Otrokovic (1939), povídky Sedmery oči (1945) a Dopisy těm, kteří se nevrátili (1946).