Petr Odehnal

Petr Odehnal

20. dubna 1975, Slavičín

Pracuje jako historik v Městském muzeu Valašské Klobouky. Věnuje se regionálním dějinám, především oblasti jižního Valašska, a zabývá se poddanskou problematikou v raném novověku. Své literární a četné literárněkritické práce publikoval v Aluzi, Herberku, Hostu, Literárních novinách, Psím víně, Textech, Tvaru, Welesu či ZVUKu. Je šéfredaktorem Vlastivědných kapitol z Valašskokloboucka, členem redakčních rad časopisů Valašsko – vlastivědná revue, ZVUK Zlínského kraje a Východní Morava. Žije ve Valašských Kloboukách. Napsal řadu historických publikací o valašských obcích, knihu pověstí, učebnici dějepisu a jednu básnickou sbírku s názvem a budu tak i synovi.

bibliografie

Lidečko. Kapitoly z historie obce (Společenský klub Lidečko, 2001)
Poteč. Kapitoly z historie obce (Obecní úřad Poteč, 2003)
Z příběhů města Valašské Klobouky (Město Valašské Klobouky, 2005)
a budu tak i synovi (Psí víno, 2005)
Učebnice dějepisu pro 7. ročník ZŠ (Prodos, 2005)
Lačnov. Třicet kapitol z historie obce (Obec Lačnov, 2010)
Československá národní kapela ve Spojených státech – Kronika Václava Hořáka let 1923–1931 (Krajská knihovna Františka Bartoše a Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách, 2010, společně s Jiřím Severinem)
Obec Újezd – 750 let dějin, 1261–2011 (Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2011, v kolektivu autorů s Tomášem Chmelou)
Historie a současnost podnikání na Zlínsku (Městské knihy, s. r. o., 2011, v kolektivu autorů s Marcelem Sladkowskim)
Za dlúhých večerů… Pověsti a pohádky z Hornolidečska (Místní akční skupina Hornolidečska, 2012)