Milan Ráček

Milan Ráček

29. října 1943, Zlín

Absolvoval Střední průmyslovou školu leteckou v Uherském Hradišti a později Odbornou školu muzeologickou při Národním muzeu v Praze. Pak nastoupil na jednoroční stáž na Biologickou stanici Serrahn v Meklenburku (NDR) a následovaly kratší pracovní pobyty ve Vlastivědných ústavech Olomouc a Šumperk. Po obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 emigroval do Rakouska. V nepřítomnosti byl odsouzen k deseti měsícům odnětí svobody. Žije v rakouském Sitzendorfu. Od roku 1969 pracoval v Dolnorakouském zemském muzeu ve Vídni a St. Pöltenu. V letech 2001 až 2007 působil jako vedoucí galerie moderního umění Ausstellungsbrücke v St. Pöltenu. Svá díla píše německy, vydal několik prozaických i odborných knih. V bilingvním vydání mu vyšly prózy HochZeiten / Vznešené okamžiky a Heilige Nächte / Štědré večery. V češtině pak kniha Leo: Postskriptum. Napsal i několik desítek příspěvků do různých rakouských, slovenských a českých kulturních periodik, mimo jiné: Morgen (A), Danubius (A), Kulturberichte aus dem Weinviertel (A), Podium (A), NÖ Perspektiven (A), Zvuk (CZ), Múzeum (SK). Je členem rakouského PEN klubu a autorského sdružení PODIUM.

bibliografie

prozaické knihy
Leo: Ein Postskriptum / Leo: Postskriptum (Verlag Publikation PN°1 Bibliothek der Provinz Weitra, 1999, v roce 2002 byla kniha přeložena do češtiny a vyšla v nakladatelství Ottobre 12)
Das Jubiläum – Eine herzhaft-kulinarische Geschichte / Jubileum – Srdečně kulinární historka (Verlag Publikation PN°1 Bibliothek der Provinz Weitra, 2001)
Die Rückkehr – Im Schatten des Hamidou / Cesta zpět – Ve stínu Hamida (Verlag Publikation PN°1 Bibliothek der Provinz Weitra, 2003)
Für ein Leben zu viel / Příliš mnoho na jeden život (Verl. Edition VA BENE Klosterneuburg, 2005)
HochZeiten – Heiratsgeschichten, die man gerne verheimlicht hätte / Vznešené okamžiky – Svatební příběhy, které by raději měly zůstat utajeny (Edition Roesner Mödling, 2009, bilingvní vydání německy a česky)
Der helle Weg in die Dunkelheit / Světlá cesta do temnoty (Literaturedition NÖ, 2010)
Heilige Nächte – Weihnachtsgeschichten, die man gerne verheimlichen hätte / Štědré večery – Vánoční příběhy, které by raději měly zůstat utajeny (Edition Roesner Mödling, 2011, bilingvní vydání německy a česky)
Spielarten der Wahrheit / Odrůdy pravdy (Verlag Spica Neubrandenburg/BRD, 2012)

odborná literatura a literatura faktu
Biologische Präparation / Preparace přírodnin (Verlag Jugend  Volk Wien, 1976) Die nicht zu Erde wurden… / Kteří se nestali prachem… (Verlag Böhlau Wien / Köln 1985)
Mumia Viva (Verlag ADEVA Graz, 1990)
Kunstschaffende im Land / Umělci regionu (Weinviertel Festival, 2004, katalog portrétů 74 umělců ze severovýchodního Rakouska, jižní Moravy a západního Slovenska)