Miloslav Josef Sousedík

Miloslav Josef Sousedík

1. října 1910, Slušovice — 21. února 2003, Zlín

Dramatik, prozaik, básník, pedagog. Jako učitel působil na školách v Jasenné, Trnavě, ve Slušovicích a ve Zlíně. Vytvořil národopisnou studii o zvycích, obyčejích, písňovém materiálu a vypravěčském umění valašského lidu, zpracoval slovník valašského nářečí. Podnikl mnoho studijních cest po Evropě. Psal pohádkové hry a scénky pro děti, např. Zachráněný poklad, Čaroděj Čin–Čun–Čan, Kluci, pozor, loupežníci!, Bob a Fat. Ve 30. letech začal uveřejňovat i větší prozaické práce. Děj jeho knih se odehrává na Valašsku, převážně v prostředí pasekářů, dřevařů a pastevců. Mezi jeho důležité romány patří Paprádná nenaříká (1942, zfilmován pod názvem Děvčica z Beskyd), Fujary volají na grúň (1943), I kamenitá země zpívá (1945). Z historie rodného kraje čerpá v románech Přioraná brázda (1940), Lesy se mstí (1944) a Dvorec u jezera (1947). Z období 2. světové války je román o partyzánském hnutí na Valašsku Na hory padá noc (1946). Je autorem básnické sbírky Hodiny ukazují dvanáct (1933) a epické básně Gombar Martin (1945), která je věnovaná slušovickým gombarům (šňůrkařům). V šesti dílech Naftového dolu (1946) se zrcadlí převratné politické události z let 1935 až 1945. Cestovní dojmy z evropského jihu sepsal v povídkách Agave (1947). V letech 1944 až 1946 působil v redakci časopisu Náš kraj ve Zlíně, z politických důvodů ale musel redakci opustit a jeho knihy byly postupně vyřazovány z knihoven. Po roce 1949 už téměř nepublikoval. Vyšly mu prózy Čas, který přišel (1960) a Stín přes řeku (1965). Po listopadu 1989 byl přijat Václavem Havlem znovu do řad spisovatelů. Volné výtvarné sdružení Valašský názor mu pak vydalo jeho román Dvorec u jezera (1943) a podřevnickou legendu Než rozkvetly jabloně (1995). Za rok 1998 mu byla udělena Cena města Zlína.