Božena Benešová

Božena Benešová

30. listopadu 1873, Nový Jičín — 8. dubna 1936, Praha

Prozaička, básnířka, překladatelka. Dětství a první léta manželství prožila v Napajedlích (1873 — 1908). Zde také začala psát povídky, básně a dramata, které publikovala nejdříve v regionálních časopisech a kalendářích – ještě pod jménem Zapletalová. Pobyt Boženy Benešové v Napajedlích připomíná pamětní deska na Masarykově náměstí č. 558. V roce 1908 se přestěhovala do Prahy, kde se seznámila s Růženou Svobodovou, F. X. Šaldou a J. S. Macharem, s kterým v roce 1908 založila časopis Novina. Zde začala publikovat kritické příspěvky, pravidelné bloky básní, povídky, divadelní recenze a medailonky. Válečná léta strávila střídavě v Uherském Hradišti a v Praze. Psala povídky a pracovala na románu Člověk (2 sv., 1919, 1920). Povídkovou tvorbu prvního období shrnula do knih Nedobytá vítězství, Kruté mládí a Tiché dívky. Všechny tyto povídky mají autobiografický základ a odehrávají se v jednom fiktivním městě, jehož předobrazem byla Napajedla, Frenštát a Uherské Hradiště. Do druhého období patří Tři povídky, Oblouzení, Není člověku dovoleno a Rouhači a oblouzení. Věnovala se i dramatické tvorbě, která se zachovala jen ve zlomcích. Po celý život psala básně, které publikovala v různých časopisech. Uspořádala je do sbírek: Mládí, Básně z let 1896–1903, Svaté pole, Dvě knihy veršů, Verše věrné a proradné, Mimo knihy, Koktané drama, Hlas krve a mír srdce. Mezi nejvýznamnější knihy patří trilogie, věnovaná tématu 1. světové války Úder (1926), Podzemní plameny (1929), Tragická duha (1933) a novela Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová (1936).