Antonín Cekota

13. ledna 1899, Napajedla — 17. října 1995, Kanada

Básník, novinář, překladatel a vedoucí časopiseckého vydavatelství firmy Baťa ve Zlíně. Řídil osm baťovských časopisů i baťovské nakladatelství Tisk. Po začátku 2. světové války ho zatklo gestapo a skončil ve vězení. Když se mu podařilo uniknout, stal se zástupcem Tomáše Bati mladšího při budování nového podniku v Kanadě a po válce pak i vedoucím technického výzkumu a průmyslových vztahů s působností na všechny Baťovy podniky ve světě. Jeho kniha Geniální podnikatel Tomáš Baťa vydaná nejprve v exilu, v nakladatelství manželů Škvoreckých v kanadském Torontu, ukázala kořeny úspěchu tohoto podnikatele. Vydal řadu knih, některé v zahraničí. Časopisecky publikoval eseje, překlady anglosaské poezie i vlastní verše. Vydal mimo jiné tituly: Do nové práce (Zlín, 1927), Baťa Neue Wege mit Originalbeiträgen von Thomas Baťa (Brno, Praha, 1928), Pozadí zahraničních útoků na práci závodů T.  a A.  Baťa (Zlín, 1929), Baťa: Myšlenky, činy, život a práce (Zlín, 1929), Jak rostl Zlín: naše volby r. 1923–1927: novým Zlíňanům věnuje volební skupina zaměst. fy Baťa a. s. (Zlín, 1931), Lidé a noviny (Zlín, 1932), Zlín – město životní aktivity (Zlín, 1935), Baťa, Menschen und Werk (Zlín, 1935), Thomas Baťa: Wort und Tat (Zlín, 1936), Jak psát dobře pro noviny (Zlín, 1939), Boj o domov: některé z problémů průmyslové obce (Toronto, 1944), Otázka obnovy zaměstnanosti obuvnického průmyslu závodů Baťa a. s. v Československu (Ontario, 1944), Entrepreneur extraordinary: the biography of Tomas Bata (Řím, 1968), Geniální podnikatel Tomáš Baťa (Toronto, 1981 a Zlín, 2004).