Karel Stloukal

2. listopadu 1887, Zlín — 19. listopadu 1957, Praha

Historik, archivář, redaktor. Působil na Univerzitě Karlově v Praze, v Československé společnosti historické i v Národním muzeu v Praze. Za 2. světové války byl vězněn gestapem a skončil v koncentračním táboře. Jeho první literární práce je věnována historii rodného města. Dlouhá léta spravoval zlínský městský archiv, spolupracoval také při zakládání muzea a sbíral materiál k dějinám města. V letech 1940 a 1941 vycházelo na pokračování v časopise Zlín Svědectví zlínské minulosti. Ve sborníku Duchovní kultura zlínské oblasti vyšel Přehled dějin Zlína. K výročí povýšení Zlína na město vydal v roce 1947 publikaci 550 let města Zlína. V roce 2012 vydalo nakladatelství Casablanca jeho paměti pod názvem Historie mého života: skutečnost poněkud zbásněná. Jako historik se v počátcích tvorby zabýval především 16. a 17. stoletím, vyvrcholením této epochy byla studie novodobé diplomatiky Česká kancelář dvorská 1599–1608 z roku 1931. Později se zaměřil na osobnost Františka Ladislava Riegra. Vydal publikaci Královny, kněžny a velké ženy české a byl editorem vatikánských Monument.