Kolečka

Zafúkaj větérku hore po úbočí,
nech sa ně fěrtůšek dokola zatočí,
v travěnce rosenka iskérkama svítá,
natrháme sobě, kamarádky, kvíťá.
Kvíťá pěkňučkého do toho věnečka,
poďte kamarádky, poďte do kolečka.

(Ze sbírky Ohlédnutí)