Anna Polášková

Anna Polášková

17. prosince 1921, Lipová u Slavičína — 8. dubna 1999, Slavičín

Prozaička, básnířka, sběratelka lidové slovesnosti Lipové a Slavičína. Své práce uveřejňovala nejčastěji v časopisech Selka a Katolická žena. Knihovna ve Slavičíně vydala její poezii v publikaci Valašsko milené (1988) a v roce 2000 knihu Anna Polášková „Ohlédnutí“ (básně regionální autorky). Žila v Lipové, kde se aktivně zapojovala do vlastivědné práce. Publikovala národopisné články ve Slavičínském zpravodaji. Její písemné a magnetofonové záznamy byly využity při zpracování publikace Lidové tradice Slavičínska v podání pamětníků (2001).