Obživa

Nebylo radostno
tým naším kotárom,
psota vyhrážala chudým papučářom.
Poďme, chlapci, poďme,
do téj země cuzéj,
chleba doneseme do chalupy chudéj.

(Ze sbírky Ohlédnutí)