Od Bečvy k Vláře

Chudobné kotáry,
chudobní sú ludé,
ale bárs chudobný
přeca zpívat bude.
Od Bečvy až k Vláře,
která je pěknější,
zaspívajme sobě,
moja najmilejší.

(Ze sbírky Ohlédnutí)