Antonín Bajaja

Antonín Bajaja

30. května 1942, Zlín

Narodil se v lékařské rodině. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, poté pracoval v oboru: v letech 1965 — 1973 jako zootechnik v JZD v Želechovicích nad Dřevnicí, později jako zaměstnanec zemědělské laboratoře. V roce 1991 se stal redaktorem brněnské redakce Československého rozhlasu, od roku 1992 působil v deníku Prostor, později v časopise Týden a souběžně byl redaktorem Svobodné Evropy. V letech 2011 až 2014 byl členem Rady České televize. Od roku 1996 vedl semináře tvůrčího psaní na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Je spoluzakladatelem časopisu pro kulturu a společenské dění Zlínského kraje ZVUK a byl také u vzniku pěveckého spolku Wlastenci při Českém centru Mezinárodního PEN klubu.

bibliografie

Mluviti stříbro (Mladá fronta, 1982)
Duely (Mladá fronta, 1988, druhé vydání Mladá fronta, 2005)
Pastorální. Texty na betlémskou notu (Archa, 1994, kniha vyšla také v němčině)
Na šéne blaue Dřevnici. Taneční promenáda (ZUŠ Zlín, Štefánikova, 1996)
Zvlčení. Romaneto o vlcích, lidech a úkazech (Petrov, 2003, kniha vyšla v běloruštině, maďarštině, slovinštině, ruštině a bulharštině)
S Oblakem nad pohádkami – v knize Pohádky z Moravy (Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 2004)
Na krásné modré Dřevnici (Host, 2009)
Zpytování. Sedmnáct fejetonů a Oblet Země za několik minut (Josef Vinklát, 2011)

ocenění

Výroční cena nakladatelství Mladá fronta za román Duely (1989),
Oceněné v soutěži Evropský fejeton Brno (1993),
Cena Křepelek (1994) za tvůrčí podíl na publicistickém pořadu Hlasy a ohlasy z domova Radia Svobodná Evropa,
Magnesia Litera za román Zvlčení (2004),
Státní cena za literaturu za román Na krásné modré Dřevnici (2010)