František Bobák

František Bobák

3. února 1926, Zlín — 4. prosince 2008, Zlín

Publicista. Po vyučení v Baťových závodech absolvoval obchodní akademii a Univerzitu Karlovu v Praze. Působil jako středoškolský profesor na Obchodní akademii ve Zlíně a Střední průmyslové škole kožařské ve Zlíně. Pro své politické přesvědčení nemohl jistý čas vykonávat své povolání. Publikoval v regionálním tisku, ve Zlínských novinách, Podřevnicku, ZVUKu. Je nositelem Ceny města Zlína za rok 1994. Zlomové okamžiky pádu komunistického režimu zaznamenal v knize Moje svědectví o listopadových událostech 1989 ve Zlíně.