Karel Pekárek

Karel Pekárek

12. září 1911, Fryšták — 9. března 1966, Fryšták

Prozaik, historik, národopisec, pedagog. Působil jako učitel v Lukově, Zádveřicích, Držkové, ve Zlíně a Praze. Etnografické práce uveřejňoval v odborném i denním tisku. Byl členem Syndikátu československých spisovatelů. Pracoval v redakční radě časopisu Valašsko, byl příznivcem časopisu Podřevnicko, věnoval se přednáškové činnosti, podílel se organizačně na národopisných akcích. Nejvíce pozornosti věnoval Zlínsku. Výsledkem jeho rozsáhlé národopisné činnosti byla kniha vydaná v roce 1942 Starozlínské pověsti a lidové povídky. Ilustroval ji Jan Kobzáň. K regionu se řadí i díla zachovaná povětšině jen v rukopisech, například Lázně Kostelec, Pověsti o starém hradě (Lukově) a rozpracovaná monografie o Zlíně. K objevným pracím patří studie Autor básnického textu Janáčkova Zápisníku zmizelého.